Toegevoegd 10-11-2002

Bestelauto van de zaak in 2002

Bijtelling 10%

Vanaf 1 Januari 2002 geldt voor de bestelauto van de zaak onder bepaalde voorwaarden een bijtelling van 10% van de cataloguswaarde. Deze categorie bestelauto moet naar aard en inrichting beperkt geschikt zijn voor privé-gebruik en moet voldoen aan onderstaande criteria:

  1. de bestelauto heeft geen zitruimte achter de bestuurder
  2. het gebruik van de bestelauto vloeit voort uit de aard van de werkzaamheden van de werknemer/ondernemer
  3. de bestelauto is ingericht of dient voor het vervoer van goederen
  4. de bestelauto wordt naast het woon-werkverkeer voor niet meer dan 10.000 kilometer op jaarbasis voor privé-doeleinden gebruikt
  5. de werknemer beschikt over een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de in de onderdelen 1 tot en met 4 genoemde situaties zich voordoen
Let op: als het milde regime van toepassing is, hoeft geen rittenregistratie te worden gevoerd.

Bijtelling 2,5%

Indien de bestelauto van de zaak onder het milde regime van 10% valt en de bestuurder rijdt naast zakelijke ritten allen woon-werkkm's dan geldt een percentage van 2,5%. Bij deze categorie bestelauto wordt dus onderscheid gemaakt tussen echte privé-km's en woon-werkkm's. Daarnaast is de cataloguswaarde afgetopt tot maximaal Eur. 18.000,-.
De maximale bijtelling bedraagt dus Eur. 450,- per jaar. De werkgever mag de werknemer ook compenseren en het bedrag van de bijtelling tegen enkelvoudig tarief in de eindheffing betrekken ofwel maximaal Eur. 225,-.

Percentages bijtelling

Voor de auto van de zaak, en dus ook de bestelauto die niet valt onder het milde regime van 10%, bijvoorbeeld de bestelauto met dubbele kabine, gelden de volgende percentages:

Bijtelling 200220032004 en verder
0% 0 t/m 500 0 t/m 500 0 t/m 500
10% 501 t/m 3.000501 t/m 3.500501 t/m 4.000
15% 3.001 t/m 6.0003.501 t/m 7.0004.001 t/m 8.000
20% 6.001 t/m 8.0007.001 t/m 9.0008.001 t/m 10.000
25% meer dan 8.000meer dan 9.000meer dan 10.000

Welk deel woon-werkkilometers is privé?

Overgangsregeling woon-werkverkeer

20021/3 van de woon-werkkm's tot maximaal 5.500 km is privé
20032/3 van de woon-werkkm's tot maximaal 8.500 km is privé
vanaf 2004woon-werkkm's zijn privé

Bestelauto met 1 stoel

De regelgeving van de auto van de zaak is niet van toepassing op de bestelauto met één stoel die door aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor goederen vervoer.

Bijvoorbeeld:service-auto met één stoel en alleen plaats voor gereedschappen
Bijtelling:Werkelijk aantal privé-km's maal werkelijke kmprijs.

Woon-werkverkeer

Woon-werkkm's zijn km's die in verband met regelmatig woon-werkverkeer worden gemaakt. Van regelmatig woon-werkverkeer is sprake indien de werknemer tenminste één maal per week heen en weer reist tussen de woning en de arbeidsplaats en binnen een tijdsbestek van 24 uur zowel heen als terug reist. Indien een werknemer op ten minste 60 dagen van zijn woning naar een bepaalde arbeidsplaats reist, wordt aangenomen dat hij tenminste één maal per week pleegt te reizen en is (mits ook binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd) sprake van regelmatig woon-werkverkeer.

Bewijsvoering lagere bijtelling

De berijder kan met behulp van een sluitende rittenregistratie het weinige privé-gebruik aantonen.

Let op:de inspecteur kan vragen om de rittenregistratie nader toe te lichten voor de bestelauto (voor de bijtelling van 10% hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden.)
Advies:bewaar agenda's, brandstof- en garagenota's, orderbriefjes e.d.
Hulpmiddel:Black box of ander km-registratiesysteem

Ook kan op andere wijze het weinige privé-gebruik worden aangetoond.
Bijvoorbeeld: de werkgever geeft een verklaring af dat de bestelauto van de zaak maximaal voor 500 privé-km's mag worden gebruikt (0% bijtelling). Voor meer informatie zie website Truckdealer.

Carpoolregeling

Voor de berijder die met een auto van de zaak in het kader van een carpoolregeling woon-werkkm's aflegt, mag onder bepaalde voorwaarden deze woon-werkkm's als zakelijke km's aanmerken. Voor meer informatie zie website Truckdealer.

Vragen?

Individuele vragen: BOVAG-informatiecentrum: Tel. 030-659 53 00
Website: Truckdealer.

(Stand van zaken op 2 april 2002, wijzigingen voorbehouden)