Transport Tanks naar Someren

Terug naar de foto index


Hier het transport van een achttal opslagtanks van de fa Bolk in Almelo:

Op een kleine verkeerde tijdinschatting na liep het transport naar de Fa Vendrig in het Brabantse Someren vlekkeloos. De Tanks vormen een opslagbatterij van acht tanks welke gaan dienen voor de op- en overslag van rest- c.q. afvalproducten uit de industrie. Op deze manier worden de producten geschikt gemaakt voor vee-voeder. Uiteraard spreken we dan niet over afgewerkte olie maar overblijfselen uit de melkverwerking, aardappelverwerking, de bereiding van Jam en nog veel meer producten die op een of andere manier geschikt gemaakt worden voor menselijke consumptie. In het verleden vormden deze producten een belasting voor het Europese milieu. Heden ten dagen draagt het verwerken van de afvalproducten een steentje bij aan het rendabel maken van de bio-industrie. De fa. Beuker is een firma die zeer bekend is in de verwerking van deze producten. Voor de op- en overslag gebruikt de Beuker de mogelijkheden die de firma Vendrig te bieden heeft.Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen de fa. Vendrig en de fa Beuker. De fa. Vendrig is en bedrijf waar alles perfect schoon en georganiseerd is. De acht tanks zijn langs een batterij geplaatst van 4 tanks die al op het bedrijf aanwezig waren. Al met al een bedrijf waar men "U" tegen kan zeggen.

Vendrig1  Vendrig2  Vendrig3  Vendrig4

Vendrig5  Vendrig6  Vendrig7  Vendrig8

Vendrig9  Vendrig10  Vendrig11  Vendrig12

Vendrig13  Vendrig14  Vendrig15  Vendrig16

Vendrig17  Vendrig18  Vendrig19  Vendrig20

Vendrig21  Vendrig22  Vendrig23  Vendrig24

Vendrig25

Het was een hele toer en er was veel mankracht voor nodig om de tanks op hun bestemming te krijgen, maar het hele transport is zonder problemen verlopen, mede dankzij de goede samenwerking tussen de chauffeurs en de begeleiders van de fa Bolk uit Almelo, diverse externe begeleiders en dhr Vendrig zelf, die het gehele transport onder zijn hoede nam betreffende de laaghangende bebossing. Om er zeker van te zijn dat de tanks niet bekrast werden door de laag hangende bebossing moest nog menig takje verwijderd worden. William de Klein van de provincie Noord Brabant was ook aanwezig om het transport te aanschouwen over het Brabantse gedeelte van de N266. Er zijn ook ambtenaren die hart voor hun werk hebben. Hierover hebben we bij de Provincie Noord Brabant niet te klagen! Zowel mijnh. de Kleijn als dhr. van den Broek zijn mensen waar men bij de organisatie van uitzonderlijke transporten op kunnen rekenen.


Terug naar de foto index